ΦΙ.ΝΑ. OIKOΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΙΝΑ Ο.Ε.
Αιγαίου 22, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22 Αθήνα
Τηλ. 210 6146699
Fax. 210 6146689
Email : info@cfi.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ